Pracuję również na zasadach TFP / Model Release, w razie czego zapraszam do kontaktu na Facebooku (link powyżej).

I do work TFP / Model Release forms as long as you fit into my project. Contact me on Facebook.
Back to Top